Profil firmy

Vznik firmy se datuje k roku 1991, kdy Antonín Malíček začal podnikat pod názvem "Klempířství Malíček". Veškeré realizace byly prováděny pouze svépomocí a se vzrůstajícím zájmem ze strany zákazníků o služby a pokládku se firma začala rozšiřovat o zaměstnance.

V roce 2006 se firma transformovala na společnost "Střechy - Malíček s.r.o.“ a rozšířila specializaci o obory týkající se kompletních prací a služeb v oblasti střech a půdních vestaveb.

Během let si firma vybudovala v silně konkurenčním prostředí velký podíl na trhu, co se týká prováděných klempířských, pokrývačských a tesařských prací, a to pouze díky kvalitě používaných materiálů a kvalitně odvedené práci.

Antonín Malíček říká: "Vzhledem ke kvalitnímu zázemí firmy jsme schopni pružně reagovat na potřeby zákazníka, jak s přípravou cenové nabídky, tak s přípravou kompletní zakázky.

Disponujeme vlastní přepravní technikou a tím jsme schopni snížit finanční náklady zákazníka, které se jinak promítnou ve výsledné ceně v podobě skrytých subdodavatelských nákladů.

Pravidelně v každém roce se aktivně vzděláváme v rámci školení jednotlivých výrobců, abychom mohli reagovat na novinky trhu a tím poskytovat zákazníkovi dostatek informací o vhodnosti a funkčnosti materiálů určených pro konkrétní stavbu.

Jsme držiteli certifikátů odbornosti výrobců střešních materiálů.

Našim oceněním kvalitního díla se staly především soutěže TONDACH PÁLENÁ STŘECHA a ŘEMESLNÍK ROKU, jichž se pravidelně účastníme."

 
Střechy – Malíček s.r.o., Doloplazy u Olomouce 425, 783 56, tel.: +420 603 581 216